همایش رموز موفقیت در آزمون وکالت
همایش رموز موفقیت در آزمون وکالتتاریخ انتشار : 8:42 1396/12/3


همایش رموز موفقیت در آزمون وکالت
با بهترین رتبه های کانون خراسان

معاونت علمی بسیج دانشجویی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد مشهد
رزرو رایگان: 38671185

2018-02-22 08.39.56