کشف تخلف علمی ۵۰ دانشجوی دانشگاه تهران
کشف تخلف علمی ۵۰ دانشجوی دانشگاه تهرانتاریخ انتشار : 7:35 1396/12/27


کشف تخلف علمی ۵۰ دانشجوی دانشگاه تهران

🔹معاون پژوهشی دانشگاه تهران با اشاره به موضوع پایان‌نامه‌فروشی و خرید مقاله علمی از سوی برخی دانشجویان و اساتید گفت:

🔸از زمانی که آئین‌نامه کارگروه تخلفات علمی تصویب شده است تعداد تخلفات علمی دانشجویان در کارهای پژوهشی مانند ارائه مقاله و تهیه پایان‌نامه در دانشگاه تهران به ۵۰ مورد رسیده است.

🔸ما در دانشگاه تهران این ۵۰ تخلف علمی دانشجویان را در کارهای پژوهشی بررسی‌ کردیم و متوجه شدیم که بسیاری از اساتید نقشی در آن نداشته‌اند. به عبارتی این استادان به دلیل سهل‌انگاری یا اعتماد به دانشجویان باعث به وجود آمدن ۵۰ تخلف علمی در مقالات و پایان‌نامه‌های دانشگاه تهران شده‌اند.