محدود شدن ظرفیت پذیرش دکتری در دانشگاه‌های آزاد و پیام‌نور
محدود شدن ظرفیت پذیرش دکتری در دانشگاه‌های آزاد و پیام‌نورتاریخ انتشار : 8:30 1397/2/19


محدود شدن ظرفیت پذیرش دکتری در دانشگاه‌های آزاد و پیام‌نور
معاون آموزشی وزیر علومدرباره اعتراض دانشگاه آزاد اسلامی به محدود شدن ظرفیت دوره دکتری گفت: 


🔹اعتراض شده بود که وزارت علوم جلوی ایجاد دوره های جدید دکتری را گرفته است که درست گفته بودند، بله جلوی آن را گرفته ایم، برای اینکه توسعه خیلی بی‌رویه ای داشته است.


🔹از امسال به بعد دیگر نه تنها دانشگاه آزاد بلکه هیچ دانشگاه دیگری، با فشار قرار نیست ورود پیدا کند.


🔹ظرفیت های دکتری دانشگاه پیام نور از سال قبل کاهش یافته بود امسال هم در مجموع ظرفیت دوره دکتری کاهش یافته است و امیدواریم کمتر نیز بشود