آدرس جدید کلاس های آمادگی وکالت و قضاوت ۹۸
آدرس جدید کلاس های آمادگی وکالت و قضاوت ۹۸تاریخ انتشار : 8:3 1397/8/12


آدرس جدید کلاس های آمادگی وکالت و قضاوت ۹۸
قدس ۱۳
پلاک ۴۴
با مجوز رسمی موسسه آموزش عالی آزاد خلاقان جوان
با بالا بردن کیفیت علمی و  آموزشی و آزمونی و انگیزشی پذیرای داوطلبین وکالت و قضاوت ۹۸ هستیم.