پیام وکیل راهنما
پیام وکیل راهنما
پیام وکیل راهنماتاریخ انتشار : 18:29 1397/11/21


قابل توجه دانش پزیران گرامی

طبق روال سال های گذشتع امسال هم دراین ازمون  جوایزی برای دانش پزیران گرامی در نظر گرفته شده است

نفر اول1500000هزار ریال

نفر دوم1000000 هزار ریال

نفر سوم 500000 هزار ریال

رزرو رایگان