سومین جلسه محاکمه متهمان پرونده موسسات مالی آغاز شد
سومین جلسه محاکمه متهمان پرونده موسسات مالی آغاز شد
سومین جلسه محاکمه متهمان پرونده موسسات مالی آغاز شدتاریخ انتشار : 11:56 1398/1/26

سومین جلسه محاکمه متهمان پرونده موسسات مالی آغاز شد

سومین جلسه محاکمه متهمان پرونده موسسات مالی آغاز شد

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، سومین جلسه محاکمه متهمان مفاسد اقتصادی موسسات مالی و اعتباری البرز ایرانیان، آرمان، ولی عصر و فردوسی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی در شعبه چهارم دادگاههای ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی آغاز شد.

دو جلسه قبلی به قرائتی کیفرخواست صادره سپری شد و دادگاه در این جلسه وارد اخذ دفاعیات متهمان خواهد شد.