بودجه بندی آزمون تعین سطح
بودجه بندی آزمون تعین سطح
بودجه بندی آزمون تعین سطحتاریخ انتشار : 17:19 1398/4/1

بودجه بندی آزمون تعین سطح

بودجه بندی آزمون تعین سطح
  
(آزمون مرحله ۱۶ از آزمون های ۳۲ مرحله ای)

((و اولین مرحله از آزمون های۱۷مرحله ای))


گروه آموزشی وکیل راهنما

#از_صفر_ساختن_هنر_تخصصی_وکیل_راهنماست 

#ما_برای_شما_برنامه_ریزی_ویژه‌ای_داریم

کانال تلگرام گروه آموزشی وکیل راهنما
t.me/vakilrahnama2

اینستاگرام گروه آموزشی
www.instagram.com/vakilrahnama_amoozeshi