انتشار مجموعه کتاب قانون بودجه ۱۳۹۸ کل کشور و پیوست‌های آن
انتشار مجموعه کتاب قانون بودجه ۱۳۹۸ کل کشور و پیوست‌های آن
انتشار مجموعه کتاب قانون بودجه ۱۳۹۸ کل کشور و پیوست‌های آنتاریخ انتشار : 17:13 1398/4/4

انتشار مجموعه کتاب قانون بودجه ۱۳۹۸ کل کشور و پیوست‌های آن

دانلود کتاب مجموعه قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور.

کتاب‌ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور شامل ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه به انضمام پیوست‌ها از سوی مرکز اسناد، مدارک و انتشارات سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر شد.

برای دانلود این کتاب، روی لینک‌های زیر کلیک کنید:

ماده واحده و جداول کلان مصارف و منابع بودجه

پیوست شماره ۱: اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

پیوست شماره ۲: در آمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی

پیوست شماره ۳: بودجه شرکت‌های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به انضمام برنامه، فعالیت و بهای تمام شده و بودجه مناطق ازاد تجاری – صنعتی

پیوست شماره 4 قسمت اول: اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی بر حسب برنامه، فعالیت و بهای تمام شده دستگاه‌های مشمول بند «پ» ماده (۷) قانون برنامه ششم بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد

پیوست شماره 4 قسمت دوم: اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی بر حسب برنامه، فعالیت و بهای تمام شده دستگاه‌های مشمول بند «پ» ماده (۷) قانون برنامه ششم بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد

گروه آموزشی وکیل راهنما

#از_صفر_ساختن_هنر_تخصصی_وکیل_راهنماست 

#ما_برای_شما_برنامه_ریزی_ویژه‌ای_داریم

کانال تلگرام گروه آموزشی وکیل راهنما
t.me/vakilrahnama2

اینستاگرام گروه آموزشی
www.instagram.com/vakilrahnama_amoozeshi 

تلفن: ۰۵۱۳۷۶۲۴۹۴۷ -۰۵۱۳۷۶۱۴۰۷۳ 
آدرس:مشهد -بلوار ملک آباد- قدس۱۳ – پلاک ۴۴