✅کارگاه درس حقوق مدنی ✅ 🎖با تدریس استاد حسن زاده🎖 📆 چهارشنبه مورخ : ۱۶ / ۵ / ۱۳۹۸ 📆 ⏰ساعت ۱۵ الی ۲۰⏰ 🌹 توجه🌹 🦋همه داوطلبین عزیز میتوانند🦋 ⭐️جلسه اول کارگاه را ⭐️ 📕به صورت رایگان تجربه کنند📕 🦋دپارتمان تخصصی وکیل راهنما 🦋 کانال تلگرام گروه آموزشی وکیل راهنما: t.me/vakilrahnama2 اینستاگرام گروه آموزشی: www.instagram.com/vakilrahnama_amoozeshi وب سایت گروه آموزشی وکیل راهنما : www.vakilrahnama.com www.dadazmoon.ir
✅کارگاه درس حقوق مدنی ✅ 🎖با تدریس استاد حسن زاده🎖 📆 چهارشنبه مورخ : ۱۶ / ۵ / ۱۳۹۸ 📆 ⏰ساعت ۱۵ الی ۲۰⏰ 🌹 توجه🌹 🦋همه داوطلبین عزیز میتوانند🦋 ⭐️جلسه اول کارگاه را ⭐️ 📕به صورت رایگان تجربه کنند📕 🦋دپارتمان تخصصی وکیل راهنما 🦋 کانال تلگرام گروه آموزشی وکیل راهنما: t.me/vakilrahnama2 اینستاگرام گروه آموزشی: www.instagram.com/vakilrahnama_amoozeshi وب سایت گروه آموزشی وکیل راهنما : www.vakilrahnama.com www.dadazmoon.ir
✅کارگاه درس حقوق مدنی ✅ 🎖با تدریس استاد حسن زاده🎖 📆 چهارشنبه مورخ : ۱۶ / ۵ / ۱۳۹۸ 📆 ⏰ساعت ۱۵ الی ۲۰⏰ 🌹 توجه🌹 🦋همه داوطلبین عزیز میتوانند🦋 ⭐️جلسه اول کارگاه را ⭐️ 📕به صورت رایگان تجربه کنند📕 🦋دپارتمان تخصصی وکیل راهنما 🦋 کانال تلگرام گروه آموزشی وکیل راهنما: t.me/vakilrahnama2 اینستاگرام گروه آموزشی: www.instagram.com/vakilrahnama_amoozeshi وب سایت گروه آموزشی وکیل راهنما : www.vakilrahnama.com www.dadazmoon.irتاریخ انتشار : 18:51 1398/5/15

✅کارگاه درس حقوق مدنی ✅ 🎖با تدریس استاد حسن زاده🎖 📆 چهارشنبه مورخ : ۱۶ / ۵ / ۱۳۹۸ 📆 ⏰ساعت ۱۵ الی ۲۰⏰ 🌹 توجه🌹 🦋همه داوطلبین عزیز میتوانند🦋 ⭐️جلسه اول کارگاه را ⭐️ 📕به صورت رایگان تجربه کنند📕 🦋دپارتمان تخصصی وکیل راهنما 🦋 کانال تلگرام گروه آموزشی وکیل راهنما: t.me/vakilrahnama2 اینستاگرام گروه آموزشی: www.instagram.com/vakilrahnama_amoozeshi وب سایت گروه آموزشی وکیل راهنما : www.vakilrahnama.com www.dadazmoon.ir

کارگاه درس حقوق مدنی ( کد 7)