راهنمای مراحل تأیید سهمیه برای استفاده در آزمون‌ها
راهنمای مراحل تأیید سهمیه برای استفاده در آزمون‌ها
راهنمای مراحل تأیید سهمیه برای استفاده در آزمون‌هاتاریخ انتشار : 14:15 1398/5/19

راهنمای مراحل تأیید سهمیه برای استفاده در آزمون‌ها

 

منتشر شده از سوی سازمان سنجش آموزش کشور

 

سازمان سنجش آموزش کشور راهنمای عملی تأیید سهمیه برای استفاده در آزمون‌ها را به شرح زیر منتشر کرد.