انتشار سؤالات و کلید آزمون وکالت سال ۱۳۹۸
انتشار سؤالات و کلید آزمون وکالت سال ۱۳۹۸
انتشار سؤالات و کلید آزمون وکالت سال ۱۳۹۸تاریخ انتشار : 19:54 1398/9/20

انتشار سؤالات و کلید آزمون وکالت سال ۱۳۹۸

مهلت اعتراض به سؤالات اعلام شد

 

 دفترچه رسمی و کلید آزمون وکالت سال ۱۳۹۸ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد.

بر اساس اعلام این سازمان، داوطلبان در صورت هر گونه سوال می توانند حداکثر تا تاریخ ۹۸/۱۰/۲۸ با اتحادیه کانون وکلای دادگستری مکاتبه نمایند.

کلید اعلام شده از سوی سازمان سنجش بر اساس دفترچه گروه C می باشد.

برای دانلود کلید رسمی و دفترچه سوالات گروه C آزمون وکالت ۹۸ اینجا کلیک کنید

شماره سوال

گزینه صحیح

شماره سوال

گزینه صحیح

شماره سوال

گزینه صحیح

شماره سوال

گزینه صحیح

شماره سوال

گزینه صحیح

شماره سوال

گزینه صحیح

۱

۲

۲۱

۴

۴۱

۲

۶۱

۲

۸۱

۳

۱۰۱

۳

۲

۳

۲۲

۲

۴۲

۳

۶۲

۴

۸۲

۲

۱۰۲

۱

۳

۳

۲۳

۱

۴۳

۱

۶۳

۱

۸۳

۴

۱۰۳

۴

۴

۱

۲۴

۴

۴۴

۲

۶۴

۳

۸۴

۱

۱۰۴

۲

۵

۲

۲۵

۳

۴۵

۱

۶۵

۴

۸۵

۱

۱۰۵

۴

۶

۴

۲۶

۱

۴۶

۴

۶۶

۲

۸۶

۳

۱۰۶

۱

۷

۱

۲۷

۲

۴۷

۳

۶۷

۱

۸۷

۴

۱۰۷

۳

۸

۴

۲۸

۴

۴۸

۳

۶۸

۴

۸۸

۲

۱۰۸

۳

۹

۴

۲۹

۱

۴۹

۱

۶۹

۳

۸۹

۱

۱۰۹

۲

۱۰

۲

۳۰

۳

۵۰

۴

۷۰

۱

۹۰

۴

۱۱۰

۳

۱۱

۳

۳۱

۴

۵۱

۲

۷۱

۳

۹۱

۳

۱۱۱

۴

۱۲

۲

۳۲

۱

۵۲

۱

۷۲

۲

۹۲

۱

۱۱۲

۲

۱۳

۴

۳۳

۱

۵۳

۳

۷۳

۴

۹۳

۳

۱۱۳

۱

۱۴

۱

۳۴

۳

۵۴

۴

۷۴

۱

۹۴

۲

۱۱۴

۴

۱۵

۱

۳۵

۲

۵۵

۲ و ۳

۷۵

۲

۹۵

۲

۱۱۵

۱

۱۶

۳

۳۶

۴

۵۶

۳

۷۶

۱

۹۶

۴

۱۱۶

۱

۱۷

۴

۳۷

۱

۵۷

۱

۷۷

۳

۹۷

۱

۱۱۷

۳

۱۸

۱

۳۸

۲

۵۸

۴

۷۸

۳

۹۸

۴

۱۱۸

۲

۱۹

۳

۳۹

۴

۵۹

۳

۷۹

۴

۹۹

۲

۱۱۹

۴

۲۰

۲

۴۰

۳

۶۰

۲

۸۰

۲

۱۰۰

۳

۱۲۰

۲