قابل توجه دانشپذیران کد1
قابل توجه دانشپذیران کد1
قابل توجه دانشپذیران کد1تاریخ انتشار : 12:36 1398/10/18

قابل توجه دانشپذیران کد1

قابل توجه دانشپذیران کد1

چهارشنبه مورخ 18 / 10 / 1398 
از ساعت 15 الی 20 
درس حقوق جزا با استاد محمدی 
تدریس می شود

مکان برگزاری : مشهد,بلوار فلسطین ,قدس 13 پلاک 44
کانال تلگرام گروه آموزشی وکیل راهنما
t.me/vakilrahnama2

اینستاگرام گروه آموزشی
www.instagram.com/vakilrahnama_amoozeshi