توجه
توجه
توجهتاریخ انتشار : 18:34 1398/10/18

توجه

هتریک رتبه ۱ آزاد

رتبه ۱ آزاد کانون خراسان وکالت ۹۸
جناب آقای ایوب مداح

رتبه ۱ آزاد کانون خراسان وکالت ۹۷
جناب آقای جواد خورشاهی

رتبه ۱ آزاد کانون خراسان وکالت ۹۶
جناب آقای سید محسن میرزابابایی گروه آموزشی وکیل راهنما


کانال تلگرام گروه آموزشی وکیل راهنما:
t.me/vakilrahnama2

اینستاگرام گروه آموزشی:
www.instagram.com/vakilrahnama_amoozeshi

وب سایت گروه آموزشی وکیل راهنما :
www.vakilrahnama.com
www.dadazmoon.ir