شروع کلاس های کد1 و آزمون های آمادگی وکالت 1400 از نیمه دی هاه
شروع کلاس های کد1 و آزمون های آمادگی وکالت 1400 از نیمه دی هاه
شروع کلاس های کد1 و آزمون های آمادگی وکالت 1400 از نیمه دی هاهتاریخ انتشار : 22:17 1399/12/8

شروع کلاس های کد1 و آزمون های آمادگی وکالت 1400 از نیمه دی هاه

با توجه به ظرفیت محدود باقی مانده
اولویت با داوطلبینی است که فرم ثبت نام را تکمیل کرده اند
ثبت نام از 6 دی ماه