اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۹۵ کانون وکلای دادگستری خوزستان
اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۹۵ کانون وکلای دادگستری خوزستان
اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۹۵ کانون وکلای دادگستری خوزستانتاریخ انتشار : 8:0 1395/11/6


اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۹۵ کانون وکلای دادگستری خوزستان

 

 کانون وکلای دادگستری خوزستان، اسامی ۶۵ نفر را به عنوان پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت سال ۱۳۹۵ این کانون اعلام کرد.

۶۲ نفر از این افراد، شرکت کنندگان سهمیه آزاد و سه نفر از ایثارگران هستند.

شایان ذکر است بنا بر اعلام قبلی رئیس کانون وکلای خوزستان، این کانون در سال ۹۵ صرفاً داوطلبان بومی را پذیرش خواهد کرد.

زمان ثبت نام متعاقباً از طریق سایت کانون وکلای دادگستری خوزستان اعلام می گردد.

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره شناسنامه

رتبه

سهمیه

۱

فرزاد کرمی کلمتی  

۱۸۳۰۱۰۶۴۹۱

۱

آزاد

۲

قیس  فرحانی  

۶۱۶

۲

آزاد

۳

لیلا نیسی

۱۷۴۱۰۳۰۵۵۲

۳

آزاد

۴

جمشید فرخوند

۵۷۵۰۰۰۴۰۳۱

۴

آزاد

۵

حسن حیدری

۲۰۲

۵

آزاد

۶

حسین طراوت

۱۷۴۱۱۴۶۳۸۰

۶

آزاد

۷

محمد عابدی

۶۴۷

۷

آزاد

۸

سید حسین علوی

۵۵۵۳

۸

آزاد

۹

نوشین احسانی فرد

۱۹۹۰۰۹۳۱۴۰

۹

آزاد

۱۰

محمد خیام زاده موسوی نژاد

۱۷۴۰۵۳۷۴۴۰

۱۰

آزاد

۱۱

حامد بابایی

۱۰۱۳۰

۱۱

آزاد

۱۲

ویدا حسام

۳۵۰۰

۱۲

آزاد

۱۳

جمشید کریمی گله

۱۸۷۰۰۷۶۲۰۶

۱۳

آزاد

۱۴

فاطمه بحرانی

۳۰۰۴

۱۴

آزاد

۱۵

مرتضی جمالوند

۴۶۷۰۰۸۵۳۱۱

۱۵

آزاد

۱۶

ابوذر محمودی

۷۰

۱۶

آزاد

۱۷

اکبر شیخ زاده

۳۲۴

۱۷

آزاد

۱۸

نعیم شلاگه

۴۴۲۶

۱۸

آزاد

۱۹

احسان جوشنی

۴۲۰

۱۹

آزاد

۲۰

مونس مناوی

۱۷۴۱۰۴۰۶۰۴

۲۰

آزاد

۲۱

سید حسین موسوی

۹۹۵

۲۱

آزاد

۲۲

محبوبه جدیدی

۷۱۰۹

۲۲

آزاد

۲۳

فریبا محمدی

۲۴۶

۲۳

آزاد

۲۴

افسانه شهبازی اوروند

۱۹۶۱۰۷۶۴۸۹

۲۴

آزاد

۲۵

فریده عموری

۱۰۲۸۷

۲۵

آزاد

۲۶

محسن محمد حسینی

۱۹۶۰۲۲۱۹۳۰

۲۶

آزاد

۲۷

ارمان رسولی نژاد

۶۰۰۰۰۱۵۴۹۶

۲۷

آزاد

۲۸

محمد حسین طرفی

۱۰۳۹۲

۲۸

آزاد

۲۹

انیس شمشیری

۱۸۵۰۱۳۲۹۵۱

۲۹

آزاد

۳۰

ایمان ایمنی خواه

۱۲

۳۰

آزاد

۳۱

سمیه چعب فر

۱۹۲۰۰۵۲۰۹۷

۳۱

آزاد

۳۲

فرحناز نوروز ی چگینی

۱۹۲۰

۳۲

آزاد

۳۳

بهروز عزیزی

۱۷۶

۳۳

آزاد

۳۴

زینب خلیقی

۲۷۱۳۳

۳۴

آزاد

۳۵

رضا کمالی

۲۱۶۲

۳۵

آزاد

۳۶

عبدالرضا عبداله زاده

۲۱۲

۳۶

آزاد

۳۷

شهریار شجاع الدین

۱۹۴۳

۳۷

آزاد

۳۸

مینا مقصودی مال امیری

۱۸۳۰۲۳۴۵۲۸

۳۸

آزاد

۳۹

رضا شجاع رضوی

۹۲۰۷۷۲۲۷۷

۳۹

آزاد

۴۰

آرام پارسی راد

۴۵

۴۰

آزاد

۴۱

معصومه حریز پور

۳۲۵۸

۴۱

آزاد

۴۲

ندا بند قیلی

۳۳۲۳

۴۲

آزاد

۴۳

صادق امیری مقدم

۱۷۳۱

۴۳

آزاد

۴۴

موسی جنادله

۳۰۸۵

۴۴

آزاد

۴۵

امین حسن نیا

۴۲۰۰۰۲۲۶۵۶

۴۵

آزاد

۴۶

هادی شاولی کوه شوری

۱۰۷۱۳

۴۶

آزاد

۴۷

مهتاب ظهرابی شهماروندی 

۹۱

۴۷

آزاد

۴۸

پردیس احمدی بلوطکی

۱۷۴۰۰۴۵۰۹۲

۴۸

آزاد

۴۹

ساره ماکیانی پور

۷۶۲

۴۹

آزاد

۵۰

مرتضی نورانی

۴۰۵

۵۰

آزاد

۵۱

عصمت نظامات

۱۹۴۰۰۳۹۷۶۲

۵۱

آزاد

۵۲

علی اکبر عالی پور

۱۹۹۰۰۰۸۰۰۳

۵۲

آزاد

۵۳

مصطفی فیروزی

۱۹۰

۵۳

آزاد

۵۴

سید رضا طباطبایی

۳۱۰۹

۵۴

آزاد

۵۵

حسن فلاح

۱۱۲۱۳

۵۵

آزاد

۵۶

غفار فرجی ارپناهی

۵۵۵۰۰۶۸۷۳۸

۵۶

آزاد

۵۷

فرزاد  شیخی

۱۶۹

۵۷

آزاد

۵۸

منصور سرخ

۱۱۲۸۹

۵۸

آزاد

۵۹

سید قوام الدین رستگاری

۴۳

۵۹

آزاد

۶۰

آرش شیخی

۲۲۶۱

۶۰

آزاد

۶۱

مهدی قربانی ورزردی   

۳۵۸۸

۶۱

آزاد

۶۲

سعید سلمان بابادی

۵۵۵۰۰۳۹۳۲۱

۶۲

آزاد

۶۳

محمد علی ناصرالاسلامی

۱۷۵۲

۱

ایثارگران

۶۴

محمد رضا نجف کوچک

۱۲۶۸

۲

ایثارگران

۶۵

ابراهیم سربستانی

۴۹۵

۳

ایثارگران

 

 

 

 

 

آزمون وکالت ، آزمون وکالت 96 ، دوره های آمادگی آزمون وکالت ، آزمون قضاوت ، منابع آزمون وکالت ، منابع آزمون قضاوت ، منابع آزمون وکالت 96 ، منابع آزمون قضاوت 96

آزمون وکالت ۹۶

 

کانال گروه آموزشی حسن زاده:   https://telegram.me/vakilrahnama1   

  وب سایت وکیل راهنما:www.vakilrahnama.com