١٠ نكته كاربردى نکاتی از حقوق تجارت:
١٠ نكته كاربردى نکاتی از حقوق تجارت:
١٠ نكته كاربردى نکاتی از حقوق تجارت:تاریخ انتشار : 8:34 1395/12/11


آزمون وکالت ۹۶

🔴نکته۱: در شركت‌هاي سهامي خاص، براي تصويب اساسنامه موافقت كليه مؤسسين لازم است ولي در شركت‌هاي سهامي عام، تصويب اساسنامه با اكثريت دو سوم آراي حاضر در جلسه‌ي رسمي مجمع عمومي مؤسس به عمل مي‌آيد ولي تغيير اساسنامه در هر دو شركت با اكثريت صورت مي‌گيرد و منوط است به موافقت اكثريت دو سوم آراي حاضر در جلسه ی رسمي مجمع عمومي فوق‌العاده.

🔴نکته۲: در شركت‌هاي سهامي خاص، انتخاب اولين مديران و بازرس يا بازرسان قانوني منوط است به موافقت همه ی مؤسسين ولي در شركت‌هاي سهامي عام، انتخاب آنها با اكثريت دو سوم آراي حاضر در جلسه‌ي مجمع عمومي مؤسس به عمل مي‌آيد.

🔴نکته۳: انتخاب مديران و بازرس يا بازرسان بعدي شركت در هر دو شركت سهامي عام و خاص، توسط مجمع عمومي عادي و با اكثريت نسبي صورت مي‌گيرد.

🔴نکته۴: موسسین شرکت نسبت به کلیه اعمالی که برای تأسیس شرکت انجام می‌دهند مسؤولیت تضامنی دارند.

🔴نکته۵: شركت‌هاي سهامي عام و خاص تا زماني كه به ثبت نرسيده‌اند از انجام امور ذيل ممنوع‌اند:

۱.برداشت وجوهي كه نزد بانك براي تأسيس شركت توديع مي‌شود منوط است به ثبت شركت.

۲.شركت‌ها تا زماني كه به ثبت نرسيده‌اند از صدور اوراق سهام ممنوع‌اند اعم از سهام با نام و يا بي‌نام.

۳.شركت‌هاي سهامي عام و خاص قبل از ثبت از صدور گواهينامه‌ي موقت سهم ممنوع‌اند.

۴.شركت‌هاي سهامي عام قبل از ثبت از صدور هر گونه ورقه قرضه اعم از اوراق قرضه ساده يا مركب ممنوع‌اند.

۵.شركت‌هاي سهامي عام و خاص قبل از ثبت از صدور هر نوع ورقه مشاركت ممنوع‌اند.

🔴نکته۶: اوراق بهادار در شرکت سهامی: سهام قسمتی از سرمایه ی شرکت است که مشخص کننده ی میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن است. منظور از مشارکت، حق رای است که ممکن است در برخی موارد سهامدار از آن منع شود:

۱.مابقی مبلغ تعهد شده را که توسط مدیران مطالبه شده نپرداخته باشد.

۲.در موعد مقرر سهام بی نام خود را به با نام و یا بالعکس تبدیل نکرده باشد.

۳.در موعد مقرر گواهینامه ی موقت سهام را به ورقه ی سهم تبدیل نکرده باشد.

🔴نکته۷: ورقه ی سهم، سند قابل معامله‌اي است كه نماينده ی تعداد سهامي است كه صاحب آن در شركت سهامي دارد.

🔴نکته۸: در شرکت‌های تعاونی سهامی عام، حداکثر سهم هر شخص حقیقی، مستقیم و غیر مستقیم در زمان تأسیس و طول فعالیت نباید از نیم درصد سرمایه شرکت تجاوز کند.

🔴نکته۹: در شرکت‌های تعاونی سهامی عام اشخاص حقوقی سهامدار شرکت تعاونی سهامی عام، هرگاه خود شرکت تعاونی فراگیر ملی یا تعاونی سهامی عام باشند حداکثر حق مالکیت ده درصد سهام را دارند. سایر اشخاص حقوقی متناسب با تعداد سهامداران مستقیم و غیر مستقیم خود حداکثر حق مالکیت پنج درصد از سهام را دارند.

🔴نکته۱۰: سهم یا به صورت با نام است یا بی نام.

 

 

 

 

 

 

کانال گروه آموزشی حسن زاده:   https://telegram.me/vakilrahnama1   

  وب سایت وکیل راهنما:www.vakilrahnama.com

 

 

 

آزمون وکالت ، آزمون وکالت 96 ، دوره های آمادگی آزمون وکالت ، آزمون قضاوت ، منابع آزمون وکالت ، منابع آزمون قضاوت ، منابع آزمون وکالت 96 ، منابع آزمون قضاوت 96

آزمون وکالت ۹۶