رعایت ٣٨ نکته ی مهمّ در تنظیم و نگارش انواع قراردادها
رعایت ٣٨ نکته ی مهمّ در تنظیم و نگارش انواع قراردادها
رعایت ٣٨ نکته ی مهمّ در تنظیم و نگارش انواع قراردادهاتاریخ انتشار : 8:22 1395/12/14


📝 رعایت ٣٨ نکته ی مهمّ در تنظیم و نگارش انواع قراردادها
 
✏️۱- ذکر نام یزدان پاک، در صدر و شروع قرارداد.
✏️۲- درج عنوان قرارداد. (مبایعه نامه، اجاره نامه، مشارکت در ساخت، و...).
✏️۳- درج عنوان توصیفی قرارداد. (مبایعه نامه ی آپارتمان تجاری).
✏️۴- ذکر صیغه ی عقد. (اَلعقود تابعَة لِلقصود، اَلمُومِنون عِندَ شروطِهِم، یا اَیُّهَا الذَّینَ آمَنوا اوفوا بِالعقود).
✏️۵- ذکر عنوان طرفین قرارداد. (فروشنده و خریدار، مؤجر و مستأجر، و...).
✏️۶- ذکر سِمَت حقوقی متعاملین. (وکالتاً، اصالتاً، قیمومتاً، ولایتاً، فضولتاً).
✏️۷- موضوع قرارداد.
✏️۸- ذکر مبلغ قرارداد با دقّت و حوصله. (ثمن، قرض الحسنه، مال الاجاره، و...) هم به صورت عدد و هم به صورت حروف.
✏️۹- تعیین شیوه ی پرداخت در قرارداد.
✏️۱۰- تعریف و تعیین شروط و تعهّدات.
✏️۱۱- تعیین محلّ و چگونگی جبران خسارت.
✏️۱۲- تعیین مرجع حلّ اختلاف. (از طریق داوری و حَکَمیّت یا از طریق کمیته ی حلّ اختلاف).
✏️۱۳- تعیین نوع تضمینات؛ در صورت عدم  انجام تعهّدات. (اسناد تعهّدآور).
✏️۱۴- کیفیّت و چگونگی بایگانی و نگهداری اسناد و مدارک.
✏️۱۵- تعیین کیفیّت تحویل و تسلیم  مورد قرارداد.
✏️۱۶- تعیین وضعیّت تصرّف کنونی ملک.
✏️۱۷- تعیین تکلیف خیارات.
✏️۱۸- کیفیّت خاتمه ی قرارداد در صورت بروز حوادث و اختلاف. ( از طریق اقاله، فسخ، انحلال، انفساخ، و...).
✏️۱۹- تعیین تکلیف ادّعاهای احتمالی در خصوص موضوع قرارداد.
✏️۲۰- تعیین تکلیف وضعیّت چک های صادره در صورت عدم موجودی.
✏️۲۱- تعیین تکلیف ادّعاهای احتمالی معارض یا معارضین.
✏️۲۲- تعیین تکلیف کشف فساد در حین و یا پس از انجام معامله.
✏️۲۳- نگارش و تنظیم قرارداد بدون عجله و شتاب و با خطّ خوش.
✏️۲۴- توجّه  به حقّ ریشه و حقّ رعیّتی مستتر در اسناد و املاک  و حفظ آن.
✏️۲۵- چنان چه ملک از حقّ ارتفاق (حقّی است برای شما در ملک دیگری)، برخوردار باشد، هنگام انجام معامله و تنظیم قرارداد، توجّه و لحاظ شود.
✏️۲۶- هر گونه توافقی را (و لو به صورت شفاهی باشد)، در قرارداد عیناً درج و ذکر کنید و هرگز شرطی را شفاهاْ توافق ننمایید و اگر چنین کردید، انتظار اجرای آن را نداشته باشید.
✏️۲۷- استفاده از عبارت اقاله برای بر هم زدن قرارداد به جای عبارت فسخ.
✏️۲۸- در صورتی که متعاملین از نعمت سواد خواندن و نوشتن محروم هستند، متن قرارداد به صورت شمرده و قابل فهم برای آنان قرائت و تفهیم شود.
✏️۲۹- اگر قرارداد تنظیمی در چند صفحه باشد، حتماً تمام صفحات را با دقّت مطالعه، تفکّر و سپس امضاء نمایید.
✏️۳۰- تعیین تکلیف قَبض و اِقباض مورد معامله.
✏️۳۱- تعیین تکلیف وام.
✏️۳۲- تعیین تکلیف موعد انتقال قطعی سند و انتخاب دفتر خانه ی اسناد رسمی جهت نقل و انتقال سند.
✏️۳۳- تعیین تکلیف وکالت های مورد نیاز برای ادامه ی وکالت.
✏️۳۴- تعیین تکلیف حقوق ارتفاقی.
✏️۳۵- مدّ نظر داشتن مؤلّفه ی هارد شیپ. (شرط مذاکره ی مجدّد).
✏️۳۶- درج و ذکر موادّ و مفادّ قوانین مرتبط با موضوع قرارداد، مثل: مفادّ قوانین زمین شهری، شهرداری، اداره ی ثبت، مدنی، تجارت، کار، تأمین اجتماعی، مالک و مستأجر، قانون تَمَلُّک اراضی توسّط ارگان های دولتی، و...
✏️۳۷- تنظیم صورت جلسات در ضمن یا پس از قرارداد.
✏️۳۸- زیر بار توافقات غیر معقولانه، جانبدارانه و غیر قانونی نروید.

 

 

کانال گروه آموزشی حسن زاده:   https://telegram.me/vakilrahnama1   

  وب سایت وکیل راهنما:www.vakilrahnama.com

 

 

 

آزمون وکالت ، آزمون وکالت 96 ، دوره های آمادگی آزمون وکالت ، آزمون قضاوت ، منابع آزمون وکالت ، منابع آزمون قضاوت ، منابع آزمون وکالت 96 ، منابع آزمون قضاوت 96

آزمون وکالت ۹۶