٩ نکته كاربردى در خصوص معامله فضولى
٩ نکته كاربردى در خصوص معامله فضولى
٩ نکته كاربردى در خصوص معامله فضولىتاریخ انتشار : 3:1 1396/1/8


آزمون وکالت

آزمون وکالت 96

٩ نکته كاربردى در خصوص  معامله فضولى:

1️⃣به موجب ماده ۱۹۷ ق. م: اگر یڪی از عوضین،عین متعلق به غیر باشد درنتیجہ؛معاملہ برای صاحب عین است.

2️⃣اصطلاحات موجود:
۱-متعامل(اصیل)۲_معامل(فضول)۳-مالڪ(غیر)

3️⃣انوا؏ معاملات فضولے:

🔹معاملہ فضولے به مال غیر:
فضول عین متعلق به دیگری را ،بہ نام خود و براے خود مورد معاملہ قرار دهد.این معاملہ برای مالڪ واقعی عین مال منعقد میشود و علی الاصول غیر نافذ است مگر:وصیت بہ مال غیر  که باطل است، هرچند با اجازه مالڪ باشد.

🔹معاملہ فضولے برای غیر:
فضول به نام و حساب مالڪ و برای او ،عقد را منعقد میڪند.
ماهیت و وضعیت ڪلیه معاملات براے غیر بلااستثناء=غیرنافذ

4️⃣شرایط تنفیذ مالڪ در معاملہ فضولے: 

🔹👈🏼لزوم اعلام آن به صورت صریح یا ضمنے

🔹👈🏼قبولے نباید،مسبوق به رد باشد(مالڪ قبل از تنفیذ ،رد نکرده باشد)،وگرنه بے فایده می‌باشد.

🔹👈🏼مالڪ اهلیت داشتہ باشد وگرنه تنفیذ با رد با نماینده می‌باشد.

🔹👈🏼اجازه بہ عنوان مالڪ باشد:

5️⃣انتقال مال موضوع فضولے به فضول  بعد از انعقاد عقد: صرف مالڪیت بعدے فضول به منزله‌ی تنفیذ عقد نمیباشد و بہ تنفیذ با رد بعدے فضول نیاز دارد.

6️⃣اگر در زمان انعقاد عقد فضولے،فضول خود مالڪ با صاحب اختیار قانونے از طرف مالڪ بوده ولی نسبت بہ آن جاهل بوده،درنتیجہ چنین عقدے فضولی بوده و به تنفیذ یا رد بعدے وی نیاز دارد.

7️⃣رد و تنفیذ=عمل حقوقے=ایقاع=نیاز بہ قصد و اعلام آن بہ صورت صریح یاضمنے.

8️⃣معاملہ فضولے فقط برای اصیل (خواه عالم ،خواه جاهل)الزام آورست.

9️⃣اجازه یا رد مالڪ فوری نیست مگر در صورت تضرر اصیل ڪہ در این صورت اصیل حق بر هم زدن معاملہ را دارد

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جهت عضویت در کانال تلگرام گروه آموزشی حسن زاده از طریق تلفن همراه بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

https://telegram.me/vakilrahnama1

 

راهنما :

جهت عضویت ابتدا نرم افزار تلگرام را بر روی کامپیوتر یا گوشی خود نصب نمایید

سپس از روی گوشی یا کامپیوتر خود نسبت به کلیک کردن بر روی لینک اقدام نمایید

و پس از ورود به کانال گروه آموزشی حسن زاده بر روی  Join  کلیک نمایید.

 

در موارد خاص می توانید با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

آقای محمد جواد حسن زاده : ۰۹۱۵۱۰۵۱۹۴۵

۰۵۱-۳۸۶۷۱۱۸۵ دپارتمان حقوق

آدرس :مشهد دانشجو ۱۰ پلاک ۲۹

موسسه آموزش عالی آزاد فناوران توس