الزام کانون وکلای گلستان به صدور پروانه وکالت برای مدیر‌دفتر بازنشسته دادگاه نظامی
الزام کانون وکلای گلستان به صدور پروانه وکالت برای مدیر‌دفتر بازنشسته دادگاه نظامیتاریخ انتشار : 10:15 1396/4/15


با رأی شعبه ۵ دادگاه عالی انتظامی قضات؛

کانون وکلای گلستان به صدور پروانه وکالت برای مدیر‌دفتر بازنشسته دادگاه نظامی ملزم شد

 

 شعبه پنجم دادگاه عالی انتظامی قضات در رأیی قابل تأمل، مدیر دفتر دادگاه و دادسرای نظامی را مشمول بند «و» ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و مستحق دریافت پروانه کارآموزی وکالت دانست و حکم به الزام کانون وکلای دادگستری گلستان به صدور پروانه کارآموزی وکالت برای نامبرده صادر کرد.

مشروح گردش کار این پرونده به این شرح است:

شماره دادنامه: ۱۳ 

مورخ: ۱۳۹۶/۲/۲۰  

مرجع رسیدگی: شعبه پنجم دادگاه عالی انتظامی قضات       

تاریخ رسیدگی: ۱۳۹۶/۲/۴

موضوع رسیدگی: اعتراض به تصمیم هیئت مدیره به شرح ذیل:

خلاصه جریان پرونده:

اعتراض آقای محمد قربان‌نژاد ضمن درخواست پروانه کارآموزی وکالت از کانون وکلای دادگستری اعلام داشته … سرهنگ بازنشسته نیروی انتظامی است و با سی سال خدمت و با مدرک کارشناس‌ارشد بازنشسته گردیده، در تاریخ ۱۳۶۵/۹/۱ به استخدام رسمی ناجا درآمده و تا پایان بازنشستگی ۱۳۹۵/۹/۱ در سازمان نیروهای مسلح مشغول به خدمت بوده و به‌طور مستمر به‌عنوان مدیر‌دفتر شعبه اول بازپرسی و شعبه اول دادگاه نظامی انجام وظیفه نموده‌است. لیکن هیأت‌مدیره کانون وکلای دادگستری استان گلستان،‌ به‌لحاظ اینکه فاقد شرایط موردنظر قانونگذار در بند دال ماده ۸ قانون لایحه قانونی استقلال کانون وکلا می‌باشد با درخواست ایشان مخالفت و آن را رد نموده‌است. این موضوع منجر به اعتراض وی و طرح پرونده جهت رسیدگی در این دادگاه گردیده‌است. درخواست معترض و لایحه دفاعیه ثبت و پیوست پرونده شده‌است.

اینک شعبه پنجم دادگاه عالی انتظامی قضات به‌ترتیب فوق در هیأت قانونی تشکیل است. با توجه به مندرجات اوراق پرونده و قرائت گزارش تهیه‌شده و بررسی لایحه دفاعی پس از تبادل نظر و با انجام مشاوره به‌شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

رأی دادگاه

اعتراض آقای محمد قربان‌نژاد نسبت به تصمیم مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۴ هیأت‌مدیره کانون وکلای دادگستری استان گلستان وارد است و تصمیم مورد اعتراض که بر مبنای رد تقاضای پروانه کارآموزی وکالت دادگستری به لحاظ اینکه مدیر‌دفتر بازپرسی و مدیر‌دفتر دادگاه نظامی کارشناس حقوقی مورد‌نظر قانونگذار در بند دال ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا نمی‌باشند، قابل تأیید نمی‌باشد زیرا معترض با داشتن مدرک کارشناسی‌ارشد حقوق‌قضایی و سال‌ها مدیر‌دفتری دادسرا و دادگاه،‌ عملاً سمت و فعالیت حقوقی داشته و اصولاً مدیر‌دفتر قضایی از مصادیق بارز بند دال ماده ۸ لایحه قانونی مرقوم محسوب می‌شود. لذا به استناد ماده ۳۴ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری حکم به الزام کانون محترم وکلای دادگستری گلستان به صدور پروانه کارآموزی وکالت به نام آقای محمد قربان‌نژاد با رعایت موازین قانونی صادر می‌گردد، رأی صادره قطعی است.

رئیس دادگاه: آقایان نورالدین صادقی             مستشار: محمود غیاثی                   عضو معاون: شهرام محمدزاده

بند دال ماده ۸ قانون لایحه قانونی استقلال کانون وکلا

باشخاص زیر پروانه وکالت درجه اول از طرف کانون وکلاء داده می‌شود:

الف)…

ب)…

ج)…

د) کلیه کسانیکه دارای لیسانس حقوق قضائی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم با حداقل ۵ سال سابقه کار متوالی یا ۱۰ سال ‌متناوب در سمتهای حقوقی در دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و نهادها و نیروهای مسلح باشند و بعد از اجرای این قانون با داشتن سی سال‌ سابقه خدمت بازنشسته شوند بدون رعایت شرط سن با انجام نصف مدت مقرر کارآموزی.