«لایحه وکیل خانواده» در کمیسیون‌های تخصصی دولت در حال بررسی استتاریخ انتشار : 9:7 1396/4/26


لایحه وکیل خانواده  در کمیسیون‌های تخصصی دولت در حال بررسی است

معاون پارلمانی رییس جمهور گفت:

موضوع وکیل خانواده و بیمه وکالت در کمیسیون‌های تخصصی دولت در حال بررسی است منتهی هنوز به صحن دولت نیامده است.

ما در بحث وکالت و کانون وکلا به عنوان قدیمی‌ترین نهاد دموکراسی کشور مشورت می‌کنیم و در بحث‌های مربوط به وکالت نظر وکلای کشور را می‌گیریم کما اینکه راجع به لایحه وکالت نیز حسب دستور رئیس جمهور ما با کانون وکلای مرکز و برخی از استان‌ها جلسه داشتیم و مشورت کردیم و نظر آنها را گرفتیم و به نظرات آنها ترتیب اثر دادیم.