محکومیت قضات به معنی غیرقانونی بودن احکام صادره نیستتاریخ انتشار : 9:43 1396/4/26


محکومیت قضات به معنی غیرقانونی بودن احکام صادره نیست

نقض احکام قضات محکوم در صورت صدور حکم خلاف مقررات

محمد کاظمی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس
در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت، در خصوص احکام صادره توسط قضات متخلف، گفت: محکومیت قاضی یا مجرم بودن در رابطه با اعمال و رفتار شخصی، دلیلی مبنی بر خلاف قانون بودن حکم صادره قاضی نیست، البته احکامی که قاضی محکوم قبل از محکومیت صادر کرده در صورتی که خلاف قانون نباشد همچنان معتبر است.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در صورتی که قضات محکوم در پرونده‌ای مسیر منحرف را طی کرده که منجر به صدور حکمی شده که تضییع حقوق افراد را به دنبال داشته است، بر اساس ماده 477 قانون جد‌ید‌ آئین د‌اد‌رسی کیفری از ناحیه رئیس قوه قضاییه قابل نقض است.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: احکام صادره از سوی قضات محکوم در صورتی قابلیت نقض شدن دارد که قاضی بر خلاف قوانین و مقررات و به دنبال انحرافات صورت گرفته، حکم را صادر کرده باشد.