دريافت خسارت مستلزم توقيف خودرو نيست
دريافت خسارت مستلزم توقيف خودرو نيستتاریخ انتشار : 11:3 1396/5/7


وقتی شما بخواهید خودرویی را بفروشید، اگر خودروی شما قبلا تصادف کرده باشد، حتی اگر اثرات عینی خسارت  برطرف شده باشد، بازهم مبلغی از قیمت اتومبیل شما کسر خواهد شد که درواقع خسارت غیرمستقیم تصادف تلقی می‌شود. 

به گزارش پایگاه خبری دیده بان هشتم ، در کلانشهر‌ها و شهرهای کشورمان، روزانه صد‌ها تصادف اتومبیل صورت می‌گیرد که در بسیاری از آنها، خودرو خسارت دیده، علاوه بر خسارت عینی، دچار افت قیمت ناشی از تصادف هم می‌شود. به بیان دیگر وقتی شما بخواهید خودرویی را بفروشید، اگر خودروی شما قبلا تصادف کرده باشد، حتی اگر اثرات عینی خسارت برطرف شده باشد، بازهم مبلغی از قیمت اتومبیل شما کسر خواهد شد که درواقع خسارت غیرمستقیم تصادف تلقی می‌شود. کارشناسان وکیل‌آنلاین به پرسشی دراین مورد پاسخ داده‌اند. 
  
🔸اولاً رسیدگی به ضرر و زیان ناشی از جرم بدون تقدیم دادخواست ممکن نیست؛ اما شاکی می‌تواند در مرحله رسیدگی به جرم، دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را نیز به دادگاه کیفری تقدیم کند، به شرط آنکه جرمی به وقوع پیوسته باشد، در غیر این صورت ، اگر تصادف منتهی به جرح و ایراد ضرب غیر عمدی نبوده باشد، جرمی به وقوع نپیوسته؛ لذا برای تقاضای خسارت باید با تقدیم دادخواست به دادگاه یا از طریق شورای حل اختلاف محل سکونت اقدام نمود 
  
🔸در خصوص هزینه پارکینگ نیز باید بیان داشت که جزئی از متفرعات دعوا می‌باشد که از باب مسئولیت مدنی و ضمان قهری بر عهده مقصر (کسی که نتیجه عمل مستند به اوست ضامن است)، می‌باشد. 
  
 🔹۲. بازگرداندن خودرو به مالک نیز از اختیارات قاضی است و نیازی به رضایت زیان دیده و مقصر نخواهد داشت. 
  
 🔹۳. رانندگی وسیله نقلیه بدون گواهینامه از جمله جرایم غیر قابل با گذشت می‌باشد؛ لذا رسیدگی به آن نیازی به شکایت شاکی خصوصی ندارد و رسیدگی بدان به محض اطلاع مقام قضایی ضروری است؛ اما با توجه به میزان مجازات آن باید بیان داشت که رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد. 
  
 🔹۴. خسارت ناشی از افت قیمت خودرو نیز جزءِ خسارات مادی ناشی از مسئولیت مدنی است که در صورت محکومیت فرد، طبق مقررات می‌بایست اجرا شود و ضمانت اجرای دعاوی حقوقی را دارا می‌باشد. 
  
 🔹۵. خرید بیمه، تعهدی به نفع ثالث است که در خصوص جنبه حقوقی و مالی پرداخت توسط بیمه همانند پرداخت توسط مقصر است.

اما پرداخت خسارت مالی توسط بیمه تاثیری در جرم و مجازات ندارد. 
  
 🔹۶. دریافت خسارت صرفاً مستلزم توقیف خودرو نیست. اجرای حکم حقوقی ضمانت اجراهای خاص خود را دارد؛ هرچند ممکن است منتهی به توقیف همان خودرو گردد.