پیام وکیل راهنما
آزمون وکالت 96تاریخ انتشار : 5:0 1396/5/11


پیام وکیل راهنما
 
 باور داریم با تلاش و انگیزه بالایی که داری خیلی زود در آزمون وکالت و قضاوت قبول می شوی  و دوستان و آشنایان  به شما تبریک میگویند و شما  با خوشحالی به آنها شیرینی قبولی میدهی.
خیلی زود به این روزهای ظاهرا سخت  میخندی و آن وقت است که با خود میگویی چه بی دلیل  گاهی اوقات حال خوبم را بد میکردم وچه بی جهت میترسیدم در حالی که الان موفق شده ام.
 چه بی جهت  نگران بودم. چه بی جهت  تحت تاثیر حرف  های منفی دیگران قرار میگرفتم و عصبی میشدم.
 با خود میگویی اگر  با این همه نگرانی که نباید می بود  من  موفق شدم پس دیگران چقدر بیشتر از من افکار منفی داشته اند.

آن  وقت به این باور میرسی که میتوانستی اگر افکارت را مثبت میکردی میتوانستی رتبه بهتری کسب کنی.

خیلی از داوطلبانی که قبول میشوند بعدا از قبولی متوجه توانایی بالای خود میشوند  وبه به خاطر افکار منفی خود حسرت میخورند.

 شما هم به فضل خدا همین امسال قبولی.

چرا بی جهت  میترسی  چرا نگرانی  چرا به حرفهای از روی غرض دیگران گوش میدهی.

چرا هرروز و هرشب نمیگویی که میخواهم یک  کشور باشم.  باور کن میتوانی رتبه  یک کشور باشی.
راه حل کاربردی و مهم :
به جای اینکه بعد از قبولی به این باور برسی که شما هم میتوانستی رتبه یک باشی همین الان باور داشته باش که رتبه یک  امسال خواهی بود  و ذهنت  را مثبت تر از قبل کن.

واقعیت همین است که شما لیاقت بهترین شدن را داری ولی افسوس که دیر متوجه توانایی بالای خود میشوی.   

✨آفرینشگاه  رتبه یک کشور✨

کانال گروه آموزشی حسن زاده:
               
@vakilrahnama1