ظرفيت آزمون وكالت كانون استان مركزي تعداد ١٥ نفر تعيين شدتاریخ انتشار : 9:2 1396/5/15


✅ظرفيت پذيرش كارآموز وكالت در آزمون سال ٩٦ كانون وكلاي دادگستري استان مركزي تعداد ١٥ نفر تعيين شد

به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان مرکزی،کمیسیون موضوع تبصره ذیل ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری متشکل از رئیس کل دادگستری استان مرکزی،رئیس دادگاههای عمومی و انقلاب اراک،رئیس کانون وکلای دادگستری استان مرکزی جهت تعیین تعداد کارآموزان وکالت تشکیل و تصمیم بر آن شد کانون وکلای دادگستری استان مرکزی در آزمون کارآموزی وکالت سال 1396 تعداد 15 کارآموز وکالت پذیرش و جذب نماید.