قابل توجه شركت كنندگان آزمون وكالتتاریخ انتشار : 10:31 1396/6/9


ظرفیت کانون وکلای دادگستری استان كرمانشاه در آزمون وکالت سال ۹۶ تعداد ٣٢ نفر تعیین شد

🔹ظرفیت کانون وکلای دادگستری استان ايلام در آزمون وکالت سال ۹۶ تعداد ٢٥ نفر تعیین شد

♦️ظرفیت پذيرش كارآموز وكالت اعلام شده  از طرف کانون هاى وکلاى دادگسترى در سال1396 تا به این لحظه👇 


1️⃣كانون وكلاى دادگسترى مركز👈1100نفر

2️⃣استان چهار محال بختیاری 👈 12 نفر

3️⃣استان کرمان 👈 50 نفر 

4️⃣استان البرز  👈 100 نفر 

5️⃣استان قزوین 👈 50 نفر

6️⃣استان بوشهر 👈40 نفر

7️⃣استان زنجان 👈36  نفر

8️⃣استان قم👈30 نفر

9️⃣استان لرستان👈45نفر

🔟استان گلستان 👈45نفر

1️⃣1️⃣استان همدان 👈50 نفر

1️⃣2️⃣استان مازندران 👈60 نفر

1️⃣3️⃣كانون وكلاى خراسان 👈105نفر

1️⃣4️⃣استان خوزستان 👈75 نفر

1️⃣5️⃣استان مركزى👈15نفر

1️⃣6️⃣استان يزد👈85 نفر

1️⃣7️⃣استان آذربايجان غربى👈60 نفر

1️⃣8️⃣استان كرمانشاه👈32 نفر

1️⃣9️⃣استان ايلام 👈25 نفر