برترینهای آزمون بیستم
آمادگی آزمون وکالت 96تاریخ انتشار : 10:7 1396/6/11


برترینهای آزمون بیستم / آمادگی آزمون وکالت ۹۶

تبریک به برترینهای آزمون بیستم

 

۱  نعیمه عبدالهی شهری
۲  حمید جهانگیری
۳  شیما شهرکی
۴  علی بیدرخ
۵  سید محمد حسینی
۶  فاطمه اکبرزاده
۷  زینب علیزاده
۸  علی زحمانی زو
۹  محسن میرزا بابایی
۱۰  مریم ملیونی
۱۱  منیره علوی مهاجر
۱۲  علی اصغر محمدی طراقطی
۱۳  الناز آزادی
۱۴  محمدرضا امینی
۱۵  منیره خلقی تولایی
۱۶  ناهید جنتی
۱۷  محبوبه سالاری
۱۸  نازنین سازش
۱۹  نیره دهقانی
۲۰  مسعود بوستانی

کارنامه رتبه اول آزمون بیستم

photo_2017-09-01_15-41-25