انتشار کارنامه نهایی کارشناسی ارشدتاریخ انتشار : 8:29 1396/6/13


🔹توکلی، سخنگوی سازمان سنجش: 
🔹کارنامه نهایی داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد96 دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی فردا از طریق سایت اینترنتی www. sanjesh .org منتشر می‌شود.
🔹پذیرفته شدگان باید در یکی از روزهای دوشنبه تا چهارشنبه 13 تا 15شهریور با همراه داشتن مدارک به دانشگاه و یا موسسه آموزش عالی محل قبولی مراجعه کنند.
🔹پذیرفته شدگان در دانشگاه آزاد اسلامی نيز در یکی از روزهای سه شنبه و یا چهارشنبه 14 و 15شهریور با همراه داشتن مدارک به واحد محل قبولی مراجعه کنند.