حد نصاب پرونده های وکالتی کارآموزان وکالت عضو كانون وكلاتاریخ انتشار : 7:44 1396/6/27


حد نصاب پرونده های وکالتی کارآموزان وکالت عضو كانون وكلاي دادگستري زنجان در دعاوی مالی ١٥٠ ميليون تومان تعيين شد

در راستای مصوبه هیأت عمومی اسکودا در همایش  مرداد ماه تهران و همچنین برابر مصوبه مورخ 13/6/96 هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری زنجان حد نصاب پرونده های وکالتی  کارآموزان وکالت عضو این کانون در دعاوی مالی بمیزان 1/500/000/000 ريال تعیین شد.