نحوه محاسبه اجاره املاک و اموال موقوفهتاریخ انتشار : 9:7 1396/8/29


نحوه محاسبه اجاره املاک و اموال موقوفه

از ‌آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده یک لایحه قانونی تجدید قرارداد و اجاره املاک و اموال_موقوفه مصوبه ۱۳۵۸/۰۲/۱۷ هیات وزیران

‌ماده ۲: 
اجاره بهای عادله املاک مورد اجاره و متصرفی موقوفه به شرح زیر تعیین
می‌شود:

۱ - املاک و مستغلات مشمول قانون موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ بر اساس اجاره‌ بهای قبلی و احتساب درصد شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی ‌است که همه ساله از طرف بانک مرکزی ایران منتشر می‌گردد.

۲ - در محل‌هایی که قانون موجر و مستأجر اجرا نشده و با درصد شاخص از طرف بانک مرکزی تعیین و اعلام نگردیده اجاره_عادله عبارت است از ۸ درصد‌ #ارزش_معاملاتی_عرصه
و ده درصد #ارزش_معاملاتی_اعیانی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و تصویب شده یا می‌شود.

‌تبصره ۱: تخفیف‌هایی که از نظر مشاع و یا در قید اجاره بودن در فهرست ارزش معاملاتی در نظر گرفته شده است در محاسبه ارزش عرصه یا اعیان مستقل‌ منظور نخواهد شد.

‌تبصره ۲: در مورد آپارتمانها اجاره ‌بهای قسمت‌های اشتراکی نیز با توجه به مقررات #قانون_تملک_آپارتمان نسبت به حصه آپارتمان مورد اجاره محاسبه و منظور‌خواهد شد.

‌تبصره ۳: نسبت به املاک مزروعی و باغات اعم از شهری و روستایی که فاقد ارزش معاملاتی است میزان اجاره عادله با جلب نظر کارشناس تعیین خواهد شد ‌که اجاره برآوردی ۶% ارزش ارزیابی شده خواهد بود.

‌ماده ۳: سازمان اوقاف در مورد اراضی مزروعی امکانات متقاضیان را از نظر قابلیت اراضی و میزان کشت و مقدار مساحتی که برای یک واحد زراعی سودآور‌است به هنگام
تعیین اجاره بهاء و تنظیم سند اجاره جدید مورد نظر و رعایت قرار می‌دهد و نیز مکلف است در تنظیم سند اجاره در باره #اراضی_بایر_شهری و آماده ‌برای ساختمان زائد سر یکهزار مترمربع و بیش از یک واحد ساختمانی با هر یک از متقاضیان خودداری نماید.

‌تبصره: چنانچه اراضی شهری قبلاً تفکیک شده باشد و قطعات تفکیکی در حدود ۲۵% زائد بر یکهزار متر مربع باشد تنظیم اجاره‌نامه بلامانع است.