درباره حقوق شهروندی خود چه می‌دانیم؟
درباره حقوق شهروندی خود چه می‌دانیم؟تاریخ انتشار : 7:58 1396/9/5


حقوق شهروندی همان حقوقی است که در فصل سوم قانون اساسی تحت عنوان حقوق ملت از اصل نوزدهم تا اصل چهل‌ودوم قانون اساسی برشمرده شده است. 

 بعدها، یعنی در زمان ریاست‌جمهوری آقای روحانی، ایشان درباره حقوق شهروندی مجموعه مفصل‌تری را ارائه دادند که قسمت‌هایی از آن قابل انطباق بر همین فصل سوم است، اما موارد دیگری که در فصل سوم نیامده و ممکن است در جای‌جای قانون اساسی به‌طور متفرق آمده باشد یا احتمال دارد به نحو دیگری بیان شده باشد در این مجموعه گردآوری شده. 

ایرادی که بر این مجموعه می‌گرفتند این بود که این مجموعه ضمانت اجرا ندارد، این ایراد وارد نیست، زیرا برای اصول مندرج در فصل سوم قانون اساسی ضمانت اجرای کیفری در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است، بنابراین قسمت‌هایی از منشور حقوق شهروندی که با فصل سوم پیش‌گفته انطباق دارد فاقد ضمانت اجرا نیست. 

 درباره مواردی که ممکن است این وصف را نداشته باشند، واضح است که می‌توان از طریق طرح یا لایحه ایجاد ضمانت اجرا کرد و اینکه شنیده شده اخیرا در مجلس شورای اسلامی فراکسیون حقوق شهروندی تشکیل شده است، نوید آن را می‌دهد که یکی از اقدامات این فراکسیون استخراج موارد بدون ضمانت اجرا از منشور حقوق شهروندی و پیش‌بینی ضمانت اجرا در قالب طرح یا لایحه باشد.

اهم حقوق شهروندی مواردی است که مربوط به مسائل قضائی است. این مسائل در متن اصول فصل سوم آمده است و قسمت‌هایی از آن در سال ١٣٨٥ تحت عنوان احترام به حقوق آزادی‌های مشروع- در زمان آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی- مورد تصویب مجلس ششم قرار گرفت که عمدتا راجع به مسائل قضائی و حقوق متهم و مواردی از این دست است.
  با تصویب قانون دادرسی کیفری سال ١٣٩٤ این موارد در بسیاری از مواد این قانون نیز انعکاس پیدا کرد. بنابراین از نظر ماهیت حقوق شهروندی با خلأیی مواجه نیستیم، اما اینکه در عمل به این حقوق و حفظ آنها تا چه حد بها داده می‌شود محل بحث و تأمل است. 

علت را باید در دو مقوله جست‌وجو کرد؛ نخست اینکه مردم ما با حقوق خود آشنا نیستند و این عدم آشنایی ناچار به عدم مطالبه منتهی می‌شود. 

در گذشته‌ها گفته شد فردی از پاسبانی که در خیابان مشغول نگهبانی بود مکرر تشکر می‌کرد، تا حدی ‌که پاسبان با حیرت پرسید چرا این اندازه سپاسگزاری می‌کنید‌؟ جواب داد چون با اینکه آن باتوم را در کمر داری، توی سر من نمی‌زنی. 

 البته این حالت اغراق‌آمیز عدم آشنایی به حقوق است، اما در ورای آن می‌توان واقعیتی را دید. بنابراین قدم اول این است که با آموزش عمومی از طریق رسانه‌ها، به‌ویژه صداوسیما مردم را با حقوقی که دارند و نحوه مطالبه استیفای این حقوق آشنا کنیم.

 این آشنایی قطعا به مطالبه منجر خواهد شد و همچنین آموزش رسمی حقوق ملت در دبستان‌ها، دبیرستان‌ها و حتی دانشگاه‌ها بسیار مهم خواهد بود و این مطالبه دولتمردان و مسئولان را- که خادم مردم هستند و حقوق خود را از آنها می‌گیرند- در معرض پاسخ‌گویی قرار خواهد داد.

دوم، عادت‌نداشتن مسئولان و دولتمردان و مجریان به رعایت حقوق ملت است، مگر در حالتی که مجبور شوند. در این مورد نیز آموزش‌های مختلف قانون اساسی، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و اسناد بین‌المللی ناظر به این موارد به دولتمردان راهگشا خواهد بود و نیز برخورد جدی با کسانی که ناقض حقوق مردم هستند می‌تواند به اجرا و ایفای این حقوق کمک کند.

 وقتی مطالبه ناشی از آگاهی مردم با عکس‌العمل قانونی دولتمردانی که آموزش لازم را دیده‌اند مواجه شود، نتیجه جدی تلقی‌شدن و حفظ حقوق شهروندی خواهد بود.

بهمن کشاورز