٨ نكته مهم درباره ثبت نام اشخاص حقوقی در سامانه ثناتاریخ انتشار : 11:10 1396/9/7


٨ نكته مهم درباره ثبت نام اشخاص حقوقی در سامانه ثنا

1️⃣ ثبت نام اشخاص حقوقی دولتی  تنها از طریق بالاترین سطح سازمان ها یا ادارات در تهران انجام  می شود.

2️⃣ برای ارایه دادخواست توسط نماینده یا  مدیر اشخاص حقوقی  در اختیار داشتن  شناسه ملی سازمان /اداره /شرکت الزامی است.

3️⃣ برای اشخاص حقوقی خصوصی در صورت مراجعه نماینده حقوقی ارایه گواهی نمایندگی با درج تاریخ انقضاء نمایندگی الزامی است.

4️⃣ در زمان ثبت نام ،ارایه مدارک اشخاص حقوقی (گواهی ثبت، آگهی آخرین تغییرات ) الزامی است.

5️⃣ شخص مراجعه کننده  پس از ثبت نام اختیار تغییر نماینده قاونی یا مدیر حساب کاربری را در سامانه ثنا دارد.

6️⃣ نماینده قانونی یا مدیر حساب کاربری می تواند شخص یا اشخاص دیگری را (پیش از آن  باید بصورت شخص حقیقی ثبت نام شده باشد)به عنوان افراد مجاز برای دسترسی به حساب کاربری معرفی نماید.

7️⃣امکان گروه بندی و ارسال خودکار ابلاغیه ها به تفکیک "حوزه صادر کننده ابلاغیه" و نوع" مرجع صادر کننده ابلاغیه" برای نماینده قاونی یا مدیر حساب کاربری در سامانه ثنا وجود دارد.

8️⃣از ابتدای آبان ماه 1396 ارایه خدمات قضایی به اشخاص حقوقی منوط به ثبت نام در سامانه خواهد بود.