برترینهای آزمون مرحله اول( آمادگی وکالت 97)تاریخ انتشار : 12:43 1396/10/15

برترینهای آزمون مرحله اول( آمادگی وکالت 97) 1 جواد خورشاهی 2 عبدالرضا تقدیری 3 سیده سمیه شیری 4 اعظم فرهمند 5 محبوب حیدری 6 معصومه زمانی 7 الهام سادات سبزواری 8 سمیه سادات تقوی 9 لیلی صفدر نژاد 10 یاسر عباس نژاد 11 فاطمه ارجمند نیاه 12 رضا سیفی 13 ایمان خوشدل 14 فاطمه کوثری 15 زهرا سادات طباطبایی مقدم