افتخاری دیگر در آزمون وکالت 96تاریخ انتشار : 21:9 1396/10/18


افتخاری دیگر در آزمون وکالت 96

موسسه آموزش عالي فناوران توس
گروه آموزشي حسن زاده

کسب رتبه ۱ و۲و۳و۷و۱۰و۱۱و۱۸و۱۹و۲۳و۲۷و۳۰و۳۷و۳۸و۴۲و۴۳و۴۴و۵۱و۵۵و...کانون خراسان و سایر کانون ها را به این افتخار آفرینان تبریک عرض مینماییم.