کسب رتبه 2 آزمون کشوری قضاوت
کسب رتبه 2 آزمون کشوری قضاوتتاریخ انتشار : 8:42 1396/11/2

کسب رتبه 2 آزمون کشوری قضاوت

افتخاری دیگر

در کنار رتبه 1، 2، 3، 7، 8، 10، 11 و . . . کانون خراسان در آزمون وکالت 96

و اینک کسب رتبه 2 آزمون کشوری قضاوت

قضاوت2